CriticalDance Forum

It is currently Fri May 24, 2019 11:19 pm

All times are UTC - 7 hours [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
 Post subject: Ballet School: News
PostPosted: Mon Nov 14, 2005 8:11 am 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
Anne Marie Vessel will be stepping down as leader of the ballet school in the summer of 2006. (Translation will follow soon):

Anne Marie Vessel Schlüter stopper som balletskole-leder i sommeren 2006


Det har i længere tid ligget fast for Balletskoleleder Anne Marie Vessel Schlüter, at hun ønskede at fratræde sin lederstilling på Det Kongelige Teaters Balletskole i sommeren 2006. Efter 18 år i spidsen for Balletskolen slipper ”Mie” ledelsesansvaret, og tiltræder fra 1. august en stilling i Den Kongelige Ballet som pædagog og instruktør. Det Kongelige Teater får på den måde fortsat gavn af hendes store kvaliteter som underviser i balletskolen og instruktør for balletten, ikke mindst hvad angår Bournonville-traditionen.

Teaterchef Michael Christiansen udtaler: ”Mie har været enestående som leder af Balletskolen, afholdt af børn og forældre og hele teatret. En bedre ambassadør for den danske ballettradition findes næppe, og det har været tydeligt for os alle, at hun har en kærlighed til teatret, balletten og ballettens børn, som alle har nydt godt af. Jeg er glad for, at vi fortsat kan beholde Mie i huset, samtidig med at jeg respekterer hendes beslutning om at trappe ned fra sommeren 2006”.

Der sker meget nyt for balletskolen i sommeren 2006. Den nye balletkostskole, ”Bikuben-kollegiet” indvies. Her kan balletbørnene bo under tilsyn , mens de færdiguddanner sig til balletdanser i Den Kgl. Ballet. Det kan f.eks. være børn, der rekrutteres fra teatrets balletskoler i Odense eller Holstebro og som fra 6. 7. klassetrin flytter til København, men også unge aspiranter fra 16 – 18 år fra ind- og udland kan bo på skolen.

Samtidig med åbningen af balletkostskolen ændres strukturen for Det Kongelige Teater ssamlede balletskolekompleks bestående af balletskolerne i Holstebro, Odense og København .

Hver balletskole består af en danseskole (hvor der er balletundervisning) og en læseskole (hvor eleverne modtager boglig undervisning). Mens læseskolerne forbliver adskilt, samles danseskolerne og kostskolen fremtidigt i en fælles enhed i balletafdelingen.

Stillingens som kunstnerisk leder af den nye enhedsstruktur slås nu op. Den kommende leder forudsættes i lighed med Anne Marie Vessel Schlüter at besidde indgående kendskab til og indsigt i Den Kgl. Ballets særlige baggrund, herunder især Bournonville-traditionen.

Samtidig oprettes en ny stilling som administrativ leder den nye samlede skoleenhed. Denne stilling forudsættes ligeledes opslået og besat i løbet af kort tid.

Translation (This is my translation, so all errors in meaning or spelling are mine)

Anne Marie Vessel Schlüter to step down as Ballet School Director in the summer of 2006

It has, for a rather long time, [been known to] Ballet School Director Anne Marie Vessel Schlüter that she wished to resign her leadership position at the Royal Danish Theatre in the summer of 2006. After 18 years at the top of the ballet school, Mie is letting go of the management responsibilities, and beginning from August 1st assuming a position at the Royal Danish Theatre as a teacher and instructor. The Royal Danish Theatre receives, this way, the continuing benefit of her considerable qualities as a teacher in the ballet school and an instructor for the ballet, not least as to the Bournonville tradition.

Theatre Chief Michael Christiansen states: “Mie has been unique as leader of the ballet school, a favorite with the children, parents and the whole theatre. A better ambassador of the Danish ballet tradition scarcely exists and it has been clear to us all that she has an affection for the theatre, the ballet and the ballet’s children, which all have benefited from. I am happy that we can continue to keep Mie in the house; at the same time I respect her decision to step down from the summer of 2006.”

There are new things happening at the ballet school in the summer of 2006. The new ballet school “The beehive residence” opens. Here ballet school students can live under supervision while they finish their training to be ballet dancers in the Royal Danish Ballet. The residence can, for example, house children who are recruited from the theatre ballet schools in Odense or Hostlebro and move to Copenhagen for years 6 and. Also young aspirants, aged 16 – 18 years, from near and far can live at the school.

At the same time, with the opening of the ballet school’s renovated building, the Royal Danish Theatre gathers together the ballet-school ‘complex’ consisting of the ballet schools at Hostlebro, Odense and Copenhagen.

Each ballet school consists of the dance school (where there are ballet classes) and the teaching school (where students receive academic lessons). While the academic school remains separate, in the future, the boarding school and the dance school will be in a common unit in the ballet section.

The position of artistic leader for the new common unit is created. The future leader will, like Anne Marie Vessel Schlüter, possess a thorough knowledge of and insight into the Royal Danish Ballet’s special background, including particularly the Bournonville tradition.

At the same time, a new position of administrative leader of the new collected school will be established. This position, it is assumed, will be opened and filled in a short time


Last edited by ksneds on Mon Sep 11, 2006 2:17 pm, edited 3 times in total.

Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 7:35 am 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
The 2006 auditions for the balelt school will be held in March and April:

Optagelse på Balletskolen
Det Kongelige Teaters Balletskole optager hvert forår elever i alderen 6 til 11-12 år i København, Holstebro og Odense.

Optagelsesprøver i 2006:
Holstebro - lørdag den 1. april 2006.
Odense - lørdag den 25. marts 2006
København - søndag den 2. april 2006

Tilmelding:
Elektronisk tilmelding - klik hér
Holstebro: tel. 97 42 84 11
København: tel. 33 69 69 76
Odense: tel. 63 12 38 12


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Sat Jan 07, 2006 1:05 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
Students from the school will be performing this month at the Kennedy Center:

Quote:
Protégés: The International Ballet Academy Festival
January 26 - 29, 2006

Witness ballet in its purest form when rising stars from some of the world's greatest ballet academies converge on the Kennedy Center for a dramatic showcase of talent. The energy and raw talent of this new generation of dancers will bring fresh insight into classical works. The programs will highlight the academies' different styles of training and provide a tantalizing glimpse into the future of ballet.

Dance Theatre of Harlem School
Concerto Barocco first movement (Balanchine/Bach)
Ginastera (Wilson/Ginastera) 1/27 & 29 only

New National Theatre, Tokyo, Young Artists Training Program
Sinfonietta (Asami/Gounod)

Paris Opera Ballet School
Péchés de Jeunesse pas de deux (Bart/Rossini)
Scaramouche (Martinez/Milhaud) 1/26 & 28 only

The Royal Ballet School
A Birthday Offering excerpts (Ashton/Glazunov)

Royal Danish Ballet School
Napoli pas de six extracts (Bournonville/Paulli, Helsted, Gade)
The Flower Festival in Genzano introduction/pas de deux (Bournonville/Helsted, Paulli)
Springtime (Feralli/Helweg) 1/27 & 29 only
The Bournonville School (various/Helweg) 1/27 & 29 only


Vaganova Ballet Academy Alumni (Kirov Ballet)
The Nutcracker pas de deux (Vainonen/Tchaikovsky)


For more information and ticket sales, go to the Kennedy Center Website.


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Sat Jan 28, 2006 5:19 am 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
An excerpt from the NY Times review of the Kennedy Center appearance:

Quote:
Showcase for the World's Young Dancers
Carol Pratt

By JENNIFER DUNNING
Published: January 28, 2006

...The Royal Danish Ballet School ended the evening with excerpts from August Bournonville's "Flower Festival in Genzano" and "Napoli" that communicated the charm of his style but not his tangy inflections for the upper body. But a boy named Sebastian Kloborg gave Bournonville a modern-day buoyancy in his solo in "Napoli."...


Click here for more.

I read with interest Dunning's pointed comment about Sebastian Kloborg performing in "Napoli". The son of the RDB director Frank Andersen, Kloborg is actually a full member of the RDB corps. It's odd that Dunning did not point out Kloborg's non student status, given that she did so for the Kirov 'alumni'. [Comments elsewhere indicate that the Flower Festival PdD was also performed by company members, not students].

I'm not surprised that RDB has chosen to send over company members. The upper levels of the RDB schools can be very small - it's just the handful of students who have made it through each year's 'exam' - and the students join the company as aspirants at 16 (once they have completed year 10 of school). So it would likely have been difficult to send a totally student group large enough for some of the pieces, and it would have had to include some very young students.

Kate


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Thu Mar 30, 2006 7:51 am 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
Niels Balle has been named the new director of the ballet school, and will replace Anne Marie Vessel Schluter who is stepping down after this school year.

Translation of press release to follow...

Nye tiltag for Balletskolen ved Det Kongelige Teater


29.03.2006|Pressemeddelelse

Niels Balle er udnævnt til ny leder af Det Kongelige Teaters balletskole. Hans tiltrædelse sker samtidig med, at skolen undergår en række store forandringer og nye tiltag.

Niels Balle udnævnt til ny balletskoleleder.
Efter 18 år på posten som balletskoleleder har Anne Marie Vessel Schlüter valgt at stoppe for at fokusere på opgaven som instruktør og underviser på Det Kongelige Teater. Balletskolens nye leder bliver Niels Balle, der tiltræ-der posten i sæson 06/07. Niels Balle har siden 2003 været viceballetskoleleder og har på mange måder markeret sig i forhold til balletskolen. Han har blandt andet været igangsætter af den pædagogiske efteruddannelse af skolens lærere, og han er skolens talerør til samarbejdspartneren Team Danmark.

Balletkostskole
Det Kongelige Teaters balletskole går en ny tid i møde. Gennem det seneste tiår er der sket en kraftig forøgelse af skolen med oprettelse af lokale afdelinger i Holstebro og Odense. Sommeren 2006 er udvidelsen komplet med etableringen af en balletkostskole, hvor børn og unge under tilsyn kan bo, mens de færdiguddanner sig til balletdansere i Den Kongelige Ballet. Kollegiet oprettes integreret i teatrets bygningsmasse ved Kongens Nytorv.

Samtidig med åbningen af balletkollegiet ændres strukturen for Det Kongelige Teaters samlede skolekompleks. De tre danseskoler samles nu under én ledelse bestående af den netop nyudnævnte forstander, Niels Balle, samt en administra-tiv leder, en stilling der endnu ikke er besat.

Balletmester Frank Andersen udtaler:
”Balletskolen træder ind i en ny tid, og mange store og spændende forandrin-ger er på vej. Som led i dette får skolen ny leder, og jeg er overbevist om, at vi med Niels Balle har fundet den helt rigtige til posten som forstander af ballet-skolen. Niels Balle er et barn af huset og har gennem de sidste år markeret sig som en både initiativrig og indsigtsfuld viceballetskoleder; han tager allerede nu del i arbejdet med de nye visioner for skolen, og jeg er sikker på at han vil blive en engageret forstander af skolen. Samtidig med at vi glæder os til at byde Niels velkommen i sin nye stilling, ønsker jeg at udtrykke den største tak til Anne Marie Vessel Schlüter, som gennem de sidste 18 år har været bal-letskolen en formidabel leder.”

Niels Balle
Niels Balle er født i 1964 og selv uddannet på Det Kongelige Teaters Ballet-skole, hvor han blev optaget i 1972. Han blev i 1981 aspirant og i 1983 ansat som korpsdanser ved Den Kongelige Bal-let. Han har danset en lang række hovedpartier, blandt andet som James og Gurn i Sylfiden, Balletmester i Konser-vatoriet, Golfo og Pas de Six i Napoli, Pas de Cinq i Abdallah, Hr. Mogens og Pas de Sept i Et Folke-sagn, Gremin i Onegin, Pas de Six og prins i Tornerose, samt solist-partier i Agon, Serenade og Night Shadow. Niels Balle begyndte at un-dervise ved Den Kongeli-ge Balletskole i 1992, og i 1993 selve Den Kongelige Ballet. Siden 2003 har han været viceballetskoleleder af Den Kongelige Balletsko-le.


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Mon Sep 11, 2006 2:50 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
The new boarding school for the ballet school is opening:

Opening of the Queen Margrethe's College

Time: Friday, September 15th at 3pm
Place: August Bournonville's Passage 3

Ballet children move into the Royal Theatre
On Friday, her majesty Queen Margrethe will open the Royal Theatre Ballet School's new college. In this way children who live in the provinces will be on equal footing with those in the capital in the dream to become ballet dancers with the Royal Danish Ballet. The new college, which gets its name from its protector, Queen Margrethe, has places for, in all, 18 children and youths frm 12-18 years of age. The first eight children from the ballet schools in Holstebro and Odense are already moved into to the new location at August Bournonville's Passage.

Theatre Chief Michael Christiansen:

"The opening of the Queen Margrethe College is a milestone in the theatre's history. Never before has the theatre offered lodging in the theatre itself for children. We are incredibley happy to be able to offer a safe, small community where children from the whole country, who wish to practice their skill as ballet dancers, can move."

To look after the children every day, the Royal Theatre has employed a pair of 'inspectors', who will live in the college together with the children. A married couple, Uffe Fromberg and Camilla Mannov have since the middle of August been fully occupied with creating a little island in the middle of Copenhagen, which creates the ideal conditions for the children.

Programme for the opening
3pm - HM Queen Margrethe arrives at the college
3:30pm - Opening celebrations in Stærkassen
4pm - Reception in the foyer of Stærkassen

Photographers and journalists who wish to cover the opening of the college should apply to the Royal Theatre's press corps by noon on Thursday 14 Septemner at the latest by phone or e-mail.

Quote:

Åbning af Dronning Margrethe Kollegiet
11.09.2006|Pressemeddelelse

Tid: Fredag den 15. september kl. 15.oo
Sted: August Bournonvilles Passage 3

Balletbørn flytter ind på Det Kongelige Teater
På fredag indvier Hendes Majestæt Dronning Margrethe Det Kongelige Teaters Balletskoles nye kollegium. Dermed ligestilles provinsens børn for alvor med Hovedstadens i drømmen om at blive balletdanser ved Den Kongelige Ballet. Det nye kollegium, som får navn efter sin protektor, Dronning Margrethe, får plads til i alt 18 børn og unge i alderen 12 – 19 år. De første otte børn fra balletskolerne i Holstebro og Odense er allerede flyttet ind i de nye lokaler i August Bournonvilles Passage.

Teaterchef Michael Christiansen:
”Åbningen af Dronning Margrethe Kollegiet er en milepæl i teatrets historie. Ikke tidligere har teatret tilbudt logi på selve teatret til børn. Vi er utroligt glade for at kunne tilbyde et trygt minisamfund, hvor børn fra hele landet, der ønsker at prøve kræfter med livet som balletdanser kan flytte ind.”

Til at varetage børnenes hverdag har Det Kongelige Teater ansat et inspektorpar, der bor på Kollegiet sammen med børnene. Ægteparret Uffe Fromberg og Camilla Mannov har siden midt i august været fuldt beskæftiget med at skabe en lille ø midt i København, der skaber de ideelle rammer for børnene.

Programmet for indvielsen:
15.00: HM Dronning Margrethe ankommer til kollegiet
15.30: Åbningsfest i Stærekassen
16.00: Reception i Stærekassens foyer

Fotografer og journalister, der ønsker at deltage i indvielsen af kollegiet, bedes henvende sig til Det Kongelige Teaters presseafdeling senest torsdag den 14. september kl. 12


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Tue Mar 06, 2007 4:59 pm 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
2007 Auditions - for the first time being held in multiple locations across the country...

17. marts: Odense, Vejle, Frederikssund
18. marts: Næstved, Slagelse
24. marts: Holstebro, Herning
25. marts: København

Det Kongelige Teaters Balletskole – hele Danmarks Balletskole
Nu er det blevet en mulighed for alle balletinteresserede børn i Danmark at komme til optagelsesprøve på Det Kongelige Teaters Balletskole. Det Kongelige Teater har nemlig udvidet antallet af steder, hvor man kan aflægge optagelsesprøve med yderligere tre steder i Danmark, nemlig Vejle, Næstved og Herning.
Samtidig med dette tiltag er det nu også blevet muligt for børn uden for Hovedstadsområdet at få et godt og trygt hjem midt i København, hvis de for alvor ønsker at afprøve mulighederne for at blive balletdanser ved Det Kongelige Teater. I august 2006 åbnede nemlig Dronning Margrethe Kollegiet, der har plads til 18 børn. Kolle-giet er primært tiltænkt de børn, der har gået på en af afdelingerne i Odense eller Holstebro, og som er nået et niveau, hvor de skal til København for at få mere sce-neerfaring og for at komme endnu tættere på den bedste ekspertise i Danmark inden for ballet.

Ny hverdag
Det Kongelige Teaters Balletskole står på flere måder over for en helt ny virkelighed. Ikke alene på grund af den nye kostskole på teatret og den nu stærkere profil som hele Danmarks balletskole. Også internt er der sket nye tiltag og forandringer, der sætter sine spor i hverdagen. Således trådte Anne Marie Vessel Schlüter sidste år tilbage som rektor på skolen, og i stedet er Niels Balle blevet udnævnt til forstan-der med ansvar for Balletskolens tre afdelinger samt den nye kostskole. Samtidig har skolen fået tilknyttet en administrator, Marianne Bennetzen, der sammen med Niels Balle skal videreudvikle balletskolens over 200-årige erfaring med at uddanne børn til at blive professionelle dansere.

Optagelsesprøverne vil foregå på hold af cirka 10 af gangen. Udover at blive tilset af en læge vil børnenes rytmik og smidighed blive undersøgt af lærere og ledelse ved Det Kongelige Teaters Balletskole. Optagelsesprøverne kan overværes af pressen efter aftale med pressekoordinator Thomas Beck Sørensen, tlf. 33 69 66 10 eller e-mail: tbso@kglteater.dk

Læs mere om tilmelding og tidspunkter på Det Kongelige Teaters Balletskoles hjemmeside


Top
 Profile  
Reply with quote  
 Post subject:
PostPosted: Fri Jun 01, 2007 7:03 am 
Offline

Joined: Mon Nov 27, 2000 12:01 am
Posts: 3394
Location: Canada
Det Kongelige Teaters Balletskole i fremgang
31.05.2007|Pressemeddelelse

Flot fremgang i antallet af elever på Det Kongelige Teaters Balletskole
Så er eksamenerne overstået på de tre afdelinger af Det Kongelige Teaters Balletskole i København, Holstebro og Odense, og ikke siden 2002 har der været et så stort antal elever på Danmarks eneste professionelle balletskole. I alt 135 børn i alderen 7 – 16 år vil være at finde på balletskolen det kommende år. Sidste år var det samme tal 120 elever.
Over 25 pct. af eleverne er drenge. Dermed er antallet af drenge, der ønsker at blive mere end almindeligt gode til at løfte kvinder og lave høje spring, større end i mange år. I alt 41 drenge er fra august måned elever på balletskolen, og i København skal man helt tilbage til begyndelsen af 1970’erne for at finde et lige så højt antal drenge på skolen. Også i et internationalt perspektiv er den store tilstrømning af drenge enestående, idet man mange steder klager over tilbagegang af drengeelever.

Forklaringen på fremgangen er en blanding af mange faktorer. Men bl.a. har Dronning Margrethe Kollegiet, der åbnede i august, skabt meget bedre muligheder for elever fra provinsen, der ønsker at fortsætte uddannelsesforløbet efter det 7. skole-år. Desuden har arbejdet med børnenes fysiske og mentale form de seneste år gennemgået en udvikling, der gør, at uddannelsen som balletdanser er mere attraktiv end tidligere.
Forstander ved Det Kongelige Teaters Balletskole, Niels Balle:
”Hvis jeg skal pege på to centrale ord i vores arbejde med børnene i dag, er det forebyggelse og helhedstænkning. I dag bruger vi i meget høj grad det daglige arbejde med børnene til at sikre en positiv udvikling både mentalt og fysisk. Derudover gør vi et stadig større arbejde for at involvere børnenes netværk i deres liv på balletskolen.”
To drenge fra balletskolen bevæger sig desuden et skridt tættere på drømmen om at blive balletdanser, idet de blev udpeget som 1. års aspiranter til Den Kongelige Ballet. For dem er livet på balletskolen afsluttet, og de indgår nu i et samarbejde med Den Kongelige Ballet, hvor de over de næste 2-3 år skal bevise om de har det, der skal til for at blive korpsdansere.


Top
 Profile  
Reply with quote  
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

All times are UTC - 7 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group